Calitatea este

cheia eficienții

și a profitului!

Fiecare fermă de vaci trebuie să producă nu numai cantități mari de lapte de calitate superioară, ci și Ia un cost cât mai scăzut. Pentru aceasta, trebuie organizată exploatarea lor rațională, respectiv totalitatea măsurilor tehnico-organizatorice (hrănire, intreținere, potențialul genetic și folosirea animalelor) care se iau intr-o exploatație și care permite exteriorizarea capacitățiilor productive a efectivelor.De aceea, Vă indemnăm, să participați lunar la obiectivele propuse de noi.

Școala de câmp al fermierului

-Decembrie’17 – Seminarul „Valoarea nutritivă a furajelor și sortimentul culturilor furaiere cu indicele bioenergetic înalt”

-Februarie – Semnele bovinei mulgătoare – la acest curs femierul va primi informație despre semnele și comportamentul taurinei, primele semne de imbolnăvire și neajunsurile din organismul bovinei va fi cauza unui con portament în care fermierul va putea să le citească, respectiv să acționeze corect.

-Martie – Diagnosticare și prevenirea bolilor la vacile de lapte.

-Aprilie – Indicatorii principali în raționul bovinei mulgătoare – la seminarul propus fermierul va putea să calculeze după indicatorii de laborator a furajelor sale porțiunea de concentratele administrate/ bugetarea parțială – adică calculul raționului total și rentabilitatea acesteia. Indicatorii principali a laptelui praf, premixelor, mineralelor de la viței până la vacă mulgătoare

-Mai – Igiena în sală de muls/Igiena în dormitoarele bovinei/Impactul asupra productivității bovinei mulgătoare.

-Iunie – Intreținerea, dezinfectarea și potcovitul ogloanelor – Va primi informație despre curățirea, dezinfectarea și impactul acestei proceduri asura productivității și sănătdții bovinei mulgătoare.

-Iulie – Comfortul vacilor mulgătoare/ventilarea, importanța comfortului etc.

-August – Pregătirea furajelor – în detaliu femierul va cunoaște la aceste curs- momentul de recoltare a furajelor cu volum (silozul, senaiul) datele de laborator.

-Septembrie – Atenția maximă a creșterii vițelușilor

-Octombrie – Cum lucrează pontențialul genetic asupra productivității vacuțelor. -Noiembrie -„Asistența la procesul de selecție și reproducție a bovinelolr- fermierii și tehnicienii-semincieri vor cunoaște după acest curs cum să citească pedigree-ul unui taur potențial și cum să și aleagă în fermă un tau-r productiv pentru eleverul avut.

-Decembrie – Sistemul de management centrat – rentabilitatea unei ferme și corectitudinea formării documentației contabile în cadrul unei ferme de producere a laptelui.

Și trimestrial: Realizarea a câte 4 workshopuri (mese rotunde) tematice cu participarea autorităților publice, programe și emisiuni TV – propuneri / dezbateri / realizări / exemple / ca rezultat Autoritățile publice să sesizeze necesitățile fermierilor. În cadrul acestei programe Fermierul are dreptul la accesarea și utilizarea de produse cu o valoare adăugată, așa ca: -Semințe pentru culturi furajere; -Produse furajere de calitate înaltă; -Material genetic pentru însămănțare artificială; -Animale cu productivitate înaltă;

-Utilaje agricole folosite doar în procesul de producere a laptelui. Organizarea campaniilor de promovare a produselor finite fermierilor producători de lapte și a culturii de consum. Asistență în organizarea participării fermierilor la tărguri și expoziții agricole. Mica descriere a AO Asociației Fermierilor – Producători de Lapte În septembrie 2017 în r.Edineț, s.Goleni a fost fondată ASOCIAȚIA FERMIERILOR PRODUCĂTORI DE LAPTE, unde producția totală de vacă, estimată în luna septembrie de circa 500 187 kg și este produsă de aproximativ 800 vaci crescute în 7 exploatații comerciale, care și sunt membrii și fondatorii AFPLapte din R.M, laptele care se valoridică în procent de 100% la unități de procesare autorizate din Republica Moldova. Astfel în exploatațiile sus numite efectivul de vaci sunt înregistrate în CIA registru.