Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private, cultele religioase și părțile componente ale acestora pot depune cererea de înregistrare în lista beneficiarilor Legii 2% la Ministerul Justiției până pe 29 decembrie, notează Infotag. Procedura este una simplificată și conformă cu cele mai bune practici europene, susțin reprezentanții autorităților dar și ai societății civile.

Potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat de Guvern pe 30 noiembrie și publicat în „Monitorul Oficial” pe 2 decembrie 2016, solicitanții pot beneficia de acest mecanism dacă activează cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

Potențialii beneficiari trebuie să indice în document denumirea lor, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activitățile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală. De asemenea, este necesară prezentarea unei declarații pe proprie răspundere că nu au susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului Electoral.

Ulterior, în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an, solicitanții vor depune cererile de înregistrare, iar organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă, a precizat în carul misiunii ”Țara lui Dogaru” de la Publika TV, Alexandrina Culcițchi șefa direcție Organizații Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției.

”Există comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiției, care atribuie statutul de utilitate publică. Însă nu este nevoie ca beneficiarul să dețină acest certificat. Este suficient să aibă în statut că desfășoară una din activitățile prevăzute în legea cu privire la asociațiile obștești”, a adăugat ea.

După ce organizațiile respective sunt înregistrate ca beneficiare ale Legii, persoanele fizice le pot selecta și l transmite 2% din impozitul pe venit. Persoanele fizice vor depune o declarație în care într-un câmp special vor indica codul fiscal al organizației pe al cărei cont doresc să transmită banii, a declarat șefa Direcției metodologia impozitelor și impozitare internațională din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Olga Golban. Ea a precizat că singura condiție este ca persoana respectivă să nu aibă datorii la bugetul de stat.

Consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice Ilie Chirtoacă a menționat că Lege adoptată de Parlament în luna iulie și metodologia au fost preluate din cele mai bune practici europene și sunt mult mai simple decât un proiect de lege elaborat în 2014. ”Aceste proiect este conceput ca statul să susțină indirect activitatea organizațiile societății civile și cultelor religioase ca să desfășoare activități în interesul public. Credem că mecanismul, așa cum a fost constituit în Republica Moldova a fost unul bun. Am încercat să ne inspirăm din cele mai bune practici și urmează să vedem cum va fi implementat mecanismul”, a declarat expertul.

Iar directorul Centrului Contact Serghei Neicovcen a precizat că organizația sa a început deja să informeze societatea civilă despre noile oportunități. ”Chiar acum informăm beneficiarii ca să aibă timpul necesar pentru a pregăti și elabora cererile la Ministerul Justiției. Vom depune eforturi pentru a informa cât mai multe organizații, în special locale și regionale. Procedura de depunere a cererii este mult mai simplă față de proiectul din 2014. După asta urmează să informăm cetățenii”, a declarat Neicovcen.

El a precizat că aproape toate ONG-urile din Republica Moldova corespund criteriilor de utilitate publică pentru a fi beneficiare ale legii.

Leave a Reply